زبان آموز

 • براي کسب موفقیت، زبان آموز متعهد مي شود روزانه حداقل یک ساعت و نیم مطالعه کند و به طور کامل تکنیک ها و تمارین مد نظر را انجام دهد.
 • تمامي كلاس ها رأس ساعت و روز اعلام شده برگزار مي گردد. لذا از زبان آموز انتظار مي رود به موقع در كلاس خود حضور داشته باشد.
 • تمامي كلاس ها بصورت تك نفره (خصوصی) و با حضور استاد می باشد و زبان آموز ديگري در كلاس حضور ندارد.
 • در تعطيلات رسمي كلاس ها برگزار نمی شود و این جلسات جزء کلاس های ترم زبان آموز محسوب نمي گردد.
 • در صورتی که معدل زبان آموز در سه ترم F شود، زبان آموز حذف دوره می شود.
 • در صورتي كه زبان آموز به هر دليل در كلاس خود حضور پیدا نکند، برای ایشان غیبت در نظر گرفته می شود و این غیبت جزء جلسات ترم محسوب مي گردد.
 • در صورتی که زبان آموز به هر دلیل از ترم خود انصراف دهد، مبلغ واریزی عودت داده نمی شود.
 • زبان آموز برای شرکت در کلاس ها نیاز به اینترنت مناسب دارد. (حداقل 1.5 مگابایت دانلود/ 1 مگابایت آپلود)
مشاهده باقی موارد

استاد

 • تمامي كلاس ها رأس ساعت و روز اعلام شده برگزار مي گردد. لذا از زبان آموز انتظار مي رود به موقع در كلاس خود حضور داشته باشد.
 • استاد موظف است سختگیرانه و با احساس مسئولیت کامل پیگیر روند آموزشی زبان آموزان باشد.
 • در تعطيلات رسمي كلاس ها برگزار نمی شود و این جلسات جزء کلاس های ترم محسوب نمي گردد.
 • استاد موظف است در جلسات آموزشی هفتگی دکتر پیرهانی حضور داشته باشد و به موارد مطرح شده در جلسه اهتمام ورزد.
 • در صورتي كه زبان آموز به هر دليل در كلاس خود حضور پیدا نکند، برای ایشان غیبت در نظر گرفته می شود و این غیبت جزء جلسات ترم محسوب مي گردد.
 • استاد موظف است همواره سطح علمی خود را ارتقاء دهد.
 • استاد موظف است در صورت وجود مشکلات (آموزشی ، اخلاقی و ...)، موارد را به تیم پشتیبانی گزارش کند.
 • استاد برای شرکت در کلاس ها نیاز به اینترنت مناسب دارد. (حداقل 2.5 مگابایت دانلود/ 2 مگابایت آپلود)
مشاهده باقی موارد